Het inlever stappenplan.

Een volledige innameprocedure vindt u op de pagina handleidingen en downloads". Wij raden u aan deze procedure aandachtig door te nemen, zodat het inleveren van uw leaseauto en daarmee de beëindiging van het leasecontract zo soepel mogelijk verloopt. Het inleveren van de leaseauto bij einde van het leasecontract is eenvoudig. De leaseauto dient bij het einde van het leasecontract ingeleverd te worden bij een van de Wevi innamepunten of kan op een door u gewenste locatie opgehaald worden. Wevi heeft samen met uw werkgever de afspraak gemaakt dat u de auto zelf dient af te melden.


...
1. Aankondiging afmelding

Voordat u de leaseauto gaat inleveren, dient u deze middels de Aankondiging afmelding af te melden. Hier vult u de autogegevens, verwachte inleverdatum en het Wevi innamepunt of ophaallocatie in.
Het is ook mogelijk de auto in te leveren bij de leverende dealer van uw nieuwe leaseauto

Afmelding aankondigen


2. Controleer op gebruikersschade

Voor de inname, dient u de auto zelf te controleren op gebruikersschade. Schades die niet onder de gebruikersschade vallen worden aan de berijder of werkgever doorbelast. In de richtlijn staat omschreven welke schades er wel en niet acceptabel zijn.

...

...
3. De auto inleveren

De leaseauto kan na de vooraankondiging ingeleverd worden bij de leverende dealer van uw nieuwe leaseauto of opgehaald worden op een gewenste locatie. Eventuele schades en/of vermissingen die na het inleveren worden geconstateerd, zijn voor rekening voor u of van de werkgever. U dient altijd nadat u de leaseauto heeft ingeleverd, deze definitief af te melden.

Definitief afmelden