Online tanking declareren

Indien u niet met de tankkaart heeft kunnen betalen bij het tanken voor uw leaseauto en het bedrag zelf hebt voorgeschoten, dan kunt u onder voorwaarden een declaratie indienen. Wij nemen alleen tankdeclaraties in behandeling wanneer deze middels het declaratiesysteem/formulier bij ons binnenkomen en alle gegevens goed gevuld zijn. De volgende voorwaarden zijn hierbij van belang:

  • De tanking is minder dan 3 maanden geleden geweest
  • Brandstof: Een kopie van het originele tankbon is leesbaar en toegevoegd
  • Laadkosten: foto van de laadpaal met daarop de geladen KWH is leesbaar en toegevoegd + betaal bewijs met daarop de data van gemaakte kosten
  • Motorolie: kan alleen in behandeling worden genomen met schriftelijk akkoord van de wagenparkbeheerder (dit dient bij de dealer te worden uitgevoerd)  
  • De sturing op de aangesloten tankstations wordt door u opgevolgd, Wevi houdt zich het recht voor om een declaratie af te wijzen wanneer u regelmatig bij een niet aangesloten station tankt
  • Het minimale declaratiebedrag is vastgesteld op € 20,00 (m.u.v. het (af)tanken van vervangend vervoer voor berijders met alleen een laaddruppel)
  • Bij een declaratie kunnen er administratiekosten op de declaratie ingehouden worden, dit is afhankelijk van de declaratie en de afspraken met uw werkgever.

Op elke individuele declaratie worden administratiekosten in rekening gebracht, tenzij de declaratie betrekking heeft op een nog niet ontvangen brandstofpas behorende bij een nieuwe leaseauto of indien de declaratie betrekking heeft op brandstofkosten voor vervangend vervoer, waarbij de reguliere leaseauto een elektrische auto is en de berijder niet over een brandstofpas beschikt waarmee benzine kan worden afgerekend.

Voldoet uw declaratie niet aan bovenstaande punten, zal Wevi de declaratie niet in behandeling nemen.
...

Brandstof declareren in de Wevi Leaseapp

Brandstofdeclaraties kunnen in de Wevi Leaseapp ingediend wordenMeer informatie